DTUsat logo
"Call for Payload"


Klik på billedet for at hente folderen i tryk kvalitet.
(4,3 Mb)

DTUsat gruppen annoncerer hermed CALL FOR PAYLOAD konkurrence. Konkurrencereglerne er:

 • Forslagsstillere skal enten have dansk statsborgerskab eller være indskrevet som studerende på en dansk skole eller universitet eller indskrevet som studerende på et af universiteterne under Øresundsuniversitet.
 • Det bedste forslag vil blive præmieret med 10.000,- DKKr. hvis og kun hvis forslagsstilleren/-ne er studerende. Ikke-studerende vinder kun æren (og plads ombord på satellitten).
 • Payload (eksperimentet) skal overholde regler og specifikationer udstukket af opsendelsesoperatøren og CubeSat organisationen, ref. www.cubesat.org.
 • Payload skal kunne monteres i DTUsat og skal være kompatibelt med DTUsat, ref. Payload Specs.
 • Payload's opgave skal kunne udføres i en bane, der passerer over Danmark.
 • Forslag designet til en enkelt CubeSat foretrækkes.
 • Payload vil blive bygget af forslagsstilleren/-ne. DTUsat gruppen vil yde teknisk og økonomisk hjælp i det omfang det er nødvendigt.
 • Forslag indsendes enten i LaTeX eller Word format. Skabelonerne skal anvendes. LaTeX brugere skal anvende class filen dtusat.cls.
 • Deadline for forslag er den 25. oktober 2005. Præsentationsdatoen er den 10. november 2005. Præsentationen på hjemmesiden.
 • Alle godkendte forslag skal præsenteres mundtligt for dommerpanelet. De bedste forslag vil blive samlet i en hvidbog og vil blive offentligjort på dennne hjemmeside.
 • I tilfælde af lavt antal bidrag forbeholder DTUsat gruppen sig ret til at flytte dead-line frem i tiden og evt. udvide det geografiske område hvorfra forslag accepteres.

Ovenstående regler vil næppe blive ændret.