DTUsat logo
Payload Specifikationer

DTUsat følger specifikationerne for CubeSats www.cubesat.org. En CubeSat må maksimalt veje 1 kg og er 10x10x10 cm³ på hver led. Alle sub-systemerne er således begrænset af disse primære specifikationer. Som udgangspunkt vil payload blive tildelt mellem 20 og 25 % af de forskellige systemresourcer. For en enkelt enhed CubeSat vil der (omtrentlig) være følgende resourcer til payload:


Effekt

200-250 mW vil være til rådighed over længere perioder. Den regulerede forsyningsspænding er 3,3V. Andre spændinger kan generes hvis det er nødvendigt. Hvis payload behøver mere effekt kan denne kun være i brug i kortere tidsrum ad gangen.


Satellittens computer (OBC)

20-25 % af RAM, processor tid etc. kan allokeres til payload. Da satellittens computer ikke er designet/specificeret endnu er det ikke muligt at give præcise tal. Specifikationerne for OBC på DTUsat-1 (DTUsat-1's hjemmeside er ikke tilgængelig i øjeblikket) kan dog give et fingerpeg.


Radio

20-25 % af downlink (kommunikation fra satellitten til jorden) kapaciteten kan, som minimum, allokeres til payload. Link budgettet er ikke klar endnu, men DTUsat-1 regnede med 2,2 kbit/s. Man kan roligt antage 1 kbit/s. Et godt "pass" over Danmark tager typisk 10 min (mellem 7 og 14 min).<!-- Text: [end] -->


Attitude bestemmelse og kontrol system (ADCS)

ADCS vil ikke allokere nogle resourcer til payload. Vi forventer at DTUsat's attitude bestemmelse og kontrol system kan orientere satellitten med en nøjagtighed bedre end 10°. Attitude bestemmelsen forventes at blive bedre end 3°. Hvorvidt vi vil forsøge at nå disse specifikationer, afhænger i høj grad af payload.


Mekanik/Struktur

Payload skal kunne placeres indenfor terningens sider på 10x10x10 cm³ og må have en masse på 200-250 g (gerne mindre). Payloads volume må være op til 2-2,5 dl (200-250 cm³). Kun en af siderne på payload må være fulde 10 cm. Payload må optage 20-25 % af satellittens overflade eller cirka 120-150 cm². Anvend eventuelt 3D modellen for at få bedre overblik over dimensionerne.


Software

Vi forventer at udvikle software specifikt til payload og inkorporere det i satelittens onboard software.


Jordstation

Jordstationen vil blive placeret på DTU Campus derfor skal satellittens mission kunne udføres i en bane, der har passage over Danmark (med andre ord ingen ækvatoriale baner).
Tid og penge vil være naturlige begrænsninger for jordstationens kapacitet (ingen 40 m parabol).

Specifikationerne i denne liste er tentative så jo lægere væk fra grænserne et design ligger des bedre. Hvis du/I ikke aner om dit/jeres forslag overskrider nogle af grænserne for sub-systemernes resourcer - så foreslå det alligevel, så vil vi bedømme det.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ) er flyttet til Payload Design Hjælp siden.